Výroční zpráva 2018

4 roky ago

zde si můžete stáhnout naši výroční zprávu za rok 2018.

Výroční zpráva WL I – 2017

5 roky ago

VZ_2017_WLI-1 zde si můžete stáhnout naši výroční zprávu za rok 2017.

Video o komunitě

5 roky ago

Rozhodujete se, zda nastoupit do léčby závislosti v psychiatrické léčebně/nemocnici nebo v terapeutické komunitě? Nevíte, co je terapeutická komunita? Odpovědi na tuto otázku přináší následující

Závislost očima klientů

5 roky ago

Je řada odborných definicí závislosti. My vám ale v této rubrice chceme nabídnout to, jak svoji závislost vnímají klienti, kteří nastupují do programy léčby závislosti

Píše nám bývalá klientka

5 roky ago

O tento e-mail bychom se s Vámi rádi podělili. Takových sice moc nedostáváme, ale ždycky nás v naší práci povzbudí a potvrdí, že má smysl.

Akce nadace s názvem „Oranžové kolo“

5 roky ago

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci ve výši 50 483 Kč na provoz KC WHITE LIGHT I Teplice od Nadace ČEZ. Tato podpora byla poskytnuta v rámci akce

Zásady ochrany osobních údajů

5 roky ago

Informace pro zájemce o službu, pro naše klienty a členy jejich rodin WHITE LIGHT I, z.ú. je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

Video o terénním programu

6 roky ago

O terénních programech, které aktivně vyhledávají uživatele návykových látek, kteří mají z různých důvodů tendenci se skrývat, tj. nevyhledávat odborné služby, koluje řada mýtů a

Výroční zpráva 2016

6 roky ago

Výroční zpráva 2016 občanského sdružení WHITE LIGHT I.  Zde můžete stáhnou výroční zprávu 2016 WHITE LIGHT I, z.s.

Výroční zpráva 2015

7 roky ago

Výroční zpráva 2015 občanského sdružení WHITE LIGHT I.  Zde můžete stáhnou výroční zprávu 2015 WHITE LIGHT I, z.s.