Ambulantní léčba - Ústí nad Labem

WHITE LIGHT I, z.ú.
Pražská 166/47
Ústí nad Labem
400 01
mobil:+420 725 874 363
           +420 602 378 312

Provozní doba:

Po 8.30 – 16.00
Út  8.30 – 16.00
St  10.00 – 20.00
Čt  10.00 – 18.00
Pá  8.30 – 15.00

Ambulantní léčba - Teplice

WHITE LIGHT I, z.ú.
Doubravská 122/5
Teplice
415 01
mobil:+420 604 627 072
mobil:+420 720 139 926

Provozní doba:

Po 9.30 – 19.00  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
Út 9.30 – 17.30 a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
St 9.30 – 19.00  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
Čt 9.30 – 17.30  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
Pá 9.30 – 15.00  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu

Toxikologické testy z moči (40, – Kč za jednu látku). Cena za test na Kratom – 80, – Kč

Pondělí: 16.00 – 17.00 hod, Čtvrtek: 16.00 – 17.00 hod

Ambulantní léčba - Rumburk

WHITE LIGHT I, z.ú.
Tř.9.května 1127/25, 408 01 Rumburk

mobil: +420 602 195 104

Provozní doba:

Út  16.00 – 18.30  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
Čt 16.00 – 18.30  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu
Pá  16.00 – 17.00  a/nebo v individuálně dohodnutém termínu

Komu je služba Ambulantní léčba určena

Služba je určena osobám starším 15-ti let, které:

 • experimentují, nebo škodlivě užívají návykové látky – alkohol, tabákové výrobky, nelegální drogy, léky na předpis apod. či jsou na jejich užívání závislé,
 • nadměrně hrají automaty, PC hry, sází, používají PC/mobil/internet/sociální sítě, nakupují nebo pracují,
 • jsou rodiči, příbuznými či jinak blízkými osobami výše zmíněných osob a hledají pro sebe řešení.

Poskytované služby

 • telefonické, internetové, písemné poradenství
 • individuální terapie (poskytovaná jednotlivému klientovi)
 • skupinová terapie (poskytovaná formou setkávání skupiny klientů)
 • rodinná terapie (poskytovaná formou setkávání rodiny klienta)
 • sociální poradenství (pomoc při řešení aktuální sociální situace klienta)
 • dluhové poradenství (pomoc při řešení dluhů a hospodaření klienta)
 • pracovní poradenství (pomoc při hledání pracovních příležitostí)
 • poradenství v oblasti zdraví
 • prevence relapsu (předcházení návratu k závislostnímu chování)
 • zprostředkování navazujících služeb (např. pobytové léčby závislostí)

Cena služby

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a zaručují anonymitu.

UPOZORNĚNÍ !!!

Od 1. 5. 2022 jsou testy pro instituce (PMS, OSPOD ad.) zpoplatněny částkou 40, – Kč á test na jednu látku. (Př. ETG + MET = 80, – Kč)

Stáže jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč á den.

Příjem klientů

V případě zájmu kontaktujte pracovníky během pracovní doby na jedno z telefonních čísel:  Ústí nad Labem –  725 874 363, 720 139 613 nebo 602 378 312, Teplice – 604 627 072,  720 139 926, Rumburk – 602 195 104. Domluvíme si schůzku v nejbližším možném termínu.

Čekací lhůta od objednání do termínu prvního setkání je nejvýše několik dní.  

Jak probíhá první setkání?

 • Na první schůzce klient/-ka popíše svoji životní situaci a problém/-y kvůli němuž/nimž službu vyhledal a ve spolupráci s pracovníkem služby stanoví cíl/-e další vzájemné spolupráce. Další setkání probíhají s ohledem na individuální situaci a potřeby klienta, a orientují se zejména na společné hledání a stanovení kroků, jež by měly vést k dosažení cíle/cílů klienta, a tedy k řešení jeho problémů spojených se závislostním chováním.
 • V případě, že služba nenaplní očekávání a/nebo potřeby klienta, doporučíme mu, případně zprostředkujeme, vhodnější službu.

Ambulance

Ambulantní léčba - Ústí nad Labem

Jak to u nás vypadá

Ambulantní léčba - Teplice

Jak to u nás vypadá

kancelář +místo pro individuální a skupinovou terapii
ALTP – kancelář 2 +místo pro individuální a skupinovou terapii
kancelář 2
kancelář 2
čekárna
kancelář 1
kancelář 1 + místo pro individuální terapii

Ambulantní léčba - Rumburk

Jak to u nás vypadá

Tým Ambulantní léčba - Ústí nad Labem


 vedoucí služby, adiktolog

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 6 nestátních poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek ze 7 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP a České asociace adiktologů. Přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru.

– terapeutka/poradenská pracovnice

Absolventka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor Sociální politiky a sociální práce a návazně na Fakultě sociálně ekonomické J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2005). Absolventka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v Integrativní skupinové psychoterapii pod vedením PhDr. Jitky Lakomé (akreditace MŠMT) ařady kurzů a krátkodobých výcviků pro pracovníky v pomáhajících profesích, zejména orientované na závislosti, krizovou intervenci a práci s rodinou a ohroženou mládeží. Je čestnou členkou Krizového centra Spirála.

V roce 2001 působila jako dobrovolník v centru pro osoby bez přístřeší v Manchesteru, Velká Británie. V roce 2003 pracovala jako socioterapeut v podporovaném bydlení pro duševně nemocné Fokus. Od roku 2006 koordinovala několik projektů primární prevence rizikového chování. V letech 2003-2009 pracovala na pozici terapeuta v Terapeutické komunitě pro léčbu osob se závislostmi v Mukařově, WHITE LIGHT I. V letech 2009 – 2014 na rodičovské dovolené. V r. 2015 se jako členka týmu WHITE LIGHT I, ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze, podílela na realizaci projektu primární prevence rizikového chování VYNSPI. Od září 2015 terapeutka/poradenská pracovnice služby Ambulantní léčby a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním.


– poradenská pracovnice

Absolventka oboru vychovatelství, pedagogika volného času na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  studia programů Hospodářské komory ČR: Manažerem na jednotném trhu EU a EUROMANAGER plus a souboru certifikovaného vzdělání v oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování – teorie a praxe  pro pedagogické pracovníky.

V letech 1983-1998 pracovala jako učitelka v MŠ v Sokolově. V následujících letech, do r. 2012, pracovala na různých managerských pozicích – obchodní ředitelka, ředitelka obchodu a marketingu v oblasti zahraničního obchodu. Po rodičovské dovolené v letech 2012 – 2014 nastoupila do WHITE LIGHT I jako regionální koordinátor a metodik vzdělávání v oblasti  primární prevence rizikového chování – projektu VYNSPI, který byl realizován ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze. Od ledna 2016 nastoupila jako vedoucí služby následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením a poradenská pracovnice do služby Ambulantní léčby pro osoby ohrožené závislostním chováním WHITE LIGHT I, z.ú.

– adiktolog

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor adiktologie (2016), absolvent motivačních rozhovorů, krizové intervence, prevence relapsu a dalších kurzů. Při studiu aktivně působil ve studentském spolku ČASA, aktivně se účastnil a stále účastní odborných konferencí (AT konference, PPRCH, Cena adiktologie). Od léta 2016 pracuje jako adiktolog ve WHITE LIGHT I ve službách Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním, Následná péče a v Centru primární prevence jakožto člen týmu a lektor programů na školách.


– adiktolog, sociální pracovník


– adiktolog


– sociální pracovník


– adiktolog

Tým Ambulantní léčba - Teplice


 vedoucí služby, adiktolog

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 6 nestátních poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek ze 7 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP a České asociace adiktologů. Přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru.

– adiktolog/poradenská pracovnice


– adiktolog/poradenská pracovnice

Tým Ambulantní léčba - Rumburk


 vedoucí služby, adiktolog

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 6 nestátních poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek ze 7 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP a České asociace adiktologů. Přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru.

 

– adiktolog/sociální pracovník