Donoři služeb poskytovaných WHITE LIGHT I, z.ú.: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ústecký kraj
Úřad práce v Teplicích
Statutární město Ústí nad Labem
Město Rumburk
Město Varnsdorf

Město Šluknov

Město Teplice

Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost

Individuální dárci

Spolupracující a partnerské firmy a instituce:
Advaita, z.ú.

A.N.O. – Asociace nestátních neziskových organizací a poskytovatelé služeb – členové A.N.O. z celé ČR
ČAA – Česká asociace adiktologů

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Magistrát města Teplice
Městský úřad Rumburk
Městský úřad Varnsdorf

Prevent 99, z.ú.
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
Úřad práce v Teplicích

Všem výše uvedeným subjektům děkujeme za podporu a spolupráci.