Centrum primární prevence

WHITE LIGHT I, z.ú.
Pražská 166/47
400 01 Ústí nad Labem – Vaňov

tel.: +420 602 378 312, +420 602 378 306

e-mail: prevence@wl1.cz

Pro žáky 5.-7. ročníků ZŠ nabízíme interaktivní autorský preventivní program Všeho (jenom) s (M)írou, který je zaměřený na tyto rizikové formy chování:

  • užívání alkoholu,
  • hazardní hraní/sázení,
  • užívání tabáku.

Při práci se žáky používáme filmové ukázky, prezentace, pracovní listy, prožitkové techniky a diskuze. Programy vedou kvalifikovaní lektoři.

DÁLE NABÍZÍME:

  • konzultační hodiny pro žáky,
  • semináře pro školní metodiky prevence,
  • konzultace pro pracovníky škol „jak napsat žádost o dotace na školní prevenci MŠMT“

PROČ VŠEHO (JENOM) S (M)ÍROU?

Hlavními hrdiny jsou Míra a Míra, kteří žáky celým preventivním programem provázejí. Program tvoří 4 tématické bloky, které žáci absolvují v průběhu jednoho školního roku. Forma zpracování témat a průběh lekcí jsou přizpůsobeny věku žáků.

1. BLOK: ČLOVĚK – TVOR ZÁVISLÝ

S využitím společných diskuzí a pracovních listů pomáhají lektoři žákům porozumět, co je závislost.

2. BLOK: ČLOVĚK – TVOR ROZMAZLENÝ

V tomto bloku přibližují lektoři žákům proces vzniku závislosti. První a druhý blok jsou realizovány společně, v tentýž den, v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

3. BLOK: ČLOVĚK – TVOR HRAVÝ

Blok v rozsahu 3 vyučovacích hodin je zaměřen na hazardní hraní a chování na internetu. Probíhá formou hry, v níž si žáci mohou vyzkoušet „hazard“ na vlastní kůži, v bezpečí a v přítomnosti lektora.

4. BLOK: ČLOVĚK – TVOR SPOLEČENSKÝ

Blok v rozsahu 3 vyučovacích hodin je zaměřen na užívání alkoholu a kouření. S pomocí pracovních listů a prožitkových aktivit přibližují lektoři žákům jejich rizika.

Služba je finančně podporována Úřadem vlády ČR – Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ústeckým krajem.

Programy pro školy:

Preventivní bloky realizujeme ve všech školách v termínech a časech dohodnutých se zástupci škol.

Program Všeho (jenom) s (M)írou poskytujeme základním školám v Ústeckém kraji.

Službu jsme otevřeli v r. 2016 díky finanční podpoře RVKPP, navazuje na naše preventivní aktivity v projektu Reliéf, který jsme za finanční podpory z Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR realizovali od r. 2008 a ukončili v r. 2017.

Centrum primární prevence vzniklo s cílem poskytovat služby specifické primární prevence žákům ZŠ a ve spolupráci se školami v Ústeckém kraji tak přispívat k předcházení výskytu jejich rizikového chování a minimalizaci rizika jejich možného sociálního vyloučení. Proto jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který je zaměřen na předcházení vzniku a rozvoje různých forem závislostního chování (alkohol, kouření, gambling, sázení, internet apod.).

Služby specifické primární prevence jsou poskytovány zejména žákům 5. – 7. tříd ZŠ v Ústeckém kraji. Kromě nabídky efektivních preventivních aktivit pro žáky jim nabízíme i možnost individuálních konzultací a dále realizujeme vzdělávací semináře pro školní metodiky prevence.

Stáže jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč á den.

Tým služby


– vedoucí CPP

– lektor PP a spolutvůrce programu


– lektor PP


– lektor PP a spolutvůrce programu

– lektor PP


– odborný ředitel

3 hlavní hrdinové našeho preventivního programu „Všeho (jenom) s (M)írou“. Autorkou kreseb je naše nedávná klientka B.H., které držíme palce.