Název projektu: Následná péče

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/43.00024
Doba realizace: zahájení realizace 01.04.2010
ukončení realizace 31.03.2013
Oblast podpory: Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti
Realizátor projektu: WHITE LIGHT I., občanské sdružení

Místo realizace projektu: Doubravská 122/5, 415 01 Teplice

Partner projektu: Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice

LOGA_dotace2

Název projektu: Rekvalifikace RE-STARTUJEME

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00137
Doba realizace: zahájení realizace 1.6.2010
ukončení realizace 31.5.2012
Oblast podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Prioritní osa: Aktivní politiky trhu práce (konvergence)
Realizátor projektu: WHITE LIGHT I., občanské sdružení

Místo realizace projektu: Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem, Krásné Březno

Název projektu: RELIéF

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.07/11.0001
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

LOGA_dotace2

Název projektu: Poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi

Registrační číslo projektu: –
Doba realizace: zahájení realizace –
ukončení realizace –
Oblast podpory: –
Prioritní osa: –
Realizátor projektu: WHITE LIGHT I., občanské sdružení

Místo realizace projektu: Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem, Krásné Březno

nelátkovými závislostmi
LOGA_dotace2