V letním období  je možné navštívit klienty v terapeutické komunitě v následujících termínech návštěv – vždy jde o sobotu od 13:00 – 18:00 hod, od 15:00 probíhá společná skupina:

v červnu 25. 6. 2022

v červenci 23. 7. 2022

v srpnu 27. 8. 2022

v září proběhnou návštěvy v rámci tzv. rodinného víkendu, který se uskuteční v nedalekém ubytovacím zařízení Tornův Mlýn ve Starém Týně v termínu od 23.-25. 9. 2022. V pátek je sraz před společným přesunem do 17:00 hod v terapeutické komunitě, společný víkend končí v neděli obědem cca ve 13:00 hod. Po návratu z rodinného víkendu je možné zůstat na návštěvě v komunitě ještě do 16:00 hod.