Výroční zpráva 2020

11 měsíců před

Rozhovor (nejen) o léčbě v terapeutické komunitě

2 roky před

Dne 15. 10. 2020 vyšel v Deníku rozhovor s vedoucím terapeutické komunity

Reportáž z terapeutické komunity

2 roky před

Dne 19. 8. 2020 vyšla v Deníku reportáž z naší terapeutické komunity,

Výroční zpráva 2019

2 roky před

 

Náš preventivní program byl oceněn

3 roky před

V rámci Národních dnů prevence ocenilo Ministerstvo vnitra ČR v Brně nejlepší

Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence

3 roky před

Projekt: Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010285, prioritní osa OPZ datum zahájení realizace

Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I

3 roky před

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010403 Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I je spolufinancován Evropskou unií. Díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu

1 2