Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

WHITE LIGHT I Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé v Rumburk

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Terénní pracovník

Druh práce: Terénní pracovník. Cílová skupina – drogově závislí.

Místo výkonu práce: Šluknovský výběžek

Platové zařazení: dle zákoníku práce č. 262/2006 a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Hrubá mzda činí cca 26 000 Kč (dle vzdělání).

Požadavky:

  • ukončené vzdělání SOU nebo SŠ
  • kurz Pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Další požadavky:

  • komunikační schopnosti, aktivita a pracovní nasazení, schopnost samostatné práce

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul uchazeče
  • datum a místo narození, státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • datum a podpis uchazeče
  • kontaktní spojení

K přihlášce se připojují tyto doklady:

  • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta podání přihlášky: do 18. května 2021

 

Způsob podání přihlášky:

Přihlášky s uvedenými doklady pošlete na adresu Kontaktního centra nebo na uvedený e-mail.

 

Bližší informace:              Bc. Vít Jelínek – vedoucí KC

tel.: 602 195 104

e-mail: kc-rumburk@wl1.cz

V Rumburku dne 28. 4. 2021