Cena za služby Terapeutická komunita

1 měsícem ago

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za 1 den a 4.500,- Kč za 1 měsíc

Tým

10 měsíci ago

Terapeutický tým je multioborový, pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Tým pracuje ve složení Josef Radimecký, Martin Zahálka, Pavel Hrbáč, Ivana Radimecká, Lenka Mikšovská, Martin Zim, Jakub Solčány, Radana Mixová, Slávek Kukeňe, Maruška Kukeňová. 

Návštěvní dny v terapeutické komunitě

3 roky ago

POZOR – ZRUŠENÍ NÁVŠTĚV – je nám líto, ale vzhledem k vládou

Video o komunitě

3 roky ago

Rozhodujete se, zda nastoupit do léčby závislosti v psychiatrické léčebně/nemocnici nebo v