Příjem klientů

1 rokem před

Cena za služby Terapeutická komunita

1 rokem před

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za

Tým

2 roky před

Terapeutický tým je multioborový, pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Tým pracuje ve složení Josef Radimecký, Martin Zahálka, Pavel Hrbáč, Ivana Radimecká, Lenka Mikšovská, Martin Zim, Jakub Solčány, Radana Mixová, Slávek Kukeňe, Maruška Kukeňová. 

Video o komunitě

4 roky před

Rozhodujete se, zda nastoupit do léčby závislosti v psychiatrické léčebně/nemocnici nebo v