Příjem klientů

1 měsícem ago

Cena za služby Terapeutická komunita

3 měsíci ago

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za

Tým

1 rokem ago

Terapeutický tým je multioborový, pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Tým pracuje ve složení Josef Radimecký, Martin Zahálka, Pavel Hrbáč, Ivana Radimecká, Lenka Mikšovská, Martin Zim, Jakub Solčány, Radana Mixová, Slávek Kukeňe, Maruška Kukeňová. 

Video o komunitě

3 roky ago

Rozhodujete se, zda nastoupit do léčby závislosti v psychiatrické léčebně/nemocnici nebo v