Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za 1 den a 4.500,- Kč za 1 měsíc na náklady spojené s ubytováním). Před nástupem do komunity musí být klient registrován na příslušném úřadu práce. My mu pomůžeme zpracovat žádost o podporu v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Z těchto příspěvků může svoji spoluúčast na financování pobytu v zařízení hradit, z příspěvku na živobytí (3.860,- Kč) hradí stravné a zbývá mu/jí cca 700 – 800,- Kč/měs. na kapesné. Z doplatku na bydlení pokryje částku na služby ubytování. To se týká klientů starších 18 let, v případě nezletilých klientů požadujeme spolufinancování pobytu od jejich rodičů/zákonných zástupců.

Při nástupu do komunity složí nový klient/-ka jednorázovou vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč, z níž v průběhu pobytu hradí případné škody, pokud by je na vybavení komunity způsobil, případně nedoplatky ze spolufinancování pobytu v TK. Na konci pobytu je klientům složená kauce či její část vrácena.

Zbylá část nákladů na provoz terapeutické komunity je hrazena z dotací, které WHITE LIGHT I, z.ú. získává na základě předkládaných žádostí o dotace z veřejných zdrojů.