Dopisy bývalých klientů

V této rubrice se s vámi chceme podělit o řádky, které nám píší naši bývalí klienti. Dopisy jsou redakčně kráceny a jsou z nich vyjmuty nebo upraveny informace, podle nichž by bylo možné naše klienty identifikovat, abychom tak chránili jejich soukromí. Jde o dva typy dopisů, z nichž jsme vybrali ty nejaktuálnější:

1) Klienti, kteří z terapeutické komunity odcházejí po ukončení programu léčby, píší všem klientům i terapeutům tzv. dopis na rozloučenou, který otevíráme až poté, kdy odjedou. Mohou nám v něm napsat i kritickou reflexi pobytu v komunitě, i když jejich dopisy bývají spíš velmi milé.

2) Dostáváme i dopisy od klientů, kteří jsou z komunity různě dlouho pryč. Píší nám e-maily i běžné dopisy, v nichž nám i klientům, kteří zrovna jsou v komunitě, píší, jak se jim daří, s čím se potýkají, jak to prostě "venku" z jejich pohledu vypadá.

Dopisy rodičů

V této rubrice vám nabízíme reflexe rodičů našich klientů týkající se jejich zkušeností s naší prací s jejich dětmi - našimi klienty. Prezentované řádky jsme vybrali z hodnotících formulářů z tzv. rodičovských víkendů, na nichž terapeuticky pracujeme nejen s klienty, ale i s rodiči a/nebo z e-mailů. Pro ochranu soukromí rodičů našich klientů uvádíme jimi napsané řádky pod kódy (m - matka, t - táta).

Závislost očima klientů

Je řada odborných definicí závislosti. My vám ale v této rubrice chceme nabídnout to, jak svoji závislost vnímají klienti, kteří nastupují do programy léčby závislosti v terapeutické komunitě. Při nástupu zpracovávají tzv. vstupní otázky, v nichž se jich mimo jiné ptáme, co si představujete pod pojmem závislost? Jejich odpovědi, naleznete níže. Klienty kvůli ochraně jejich soukromí uvádíme iniciálou jejich křestního jména, za závorkou uvádíme jejich věk. 

Z médií o nás

Něco z historie o.s. WL I. - aneb napsali o nás.