Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I

5 roky ago

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010403 Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I je spolufinancován Evropskou unií. Díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu – Evropského fondu pro regionální

Poskytované služby EUREK

14 roky ago

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Důraz klademe na pomoc, podporu a poradenství klientům na základě jejich individuálně zjišťovaných potřeb ve formě individuální práce s klientem. V rámci sociálního poradenství řešíme

EU – Rekvalifikace

14 roky ago

Program Rekvalifikace RE- STARTUJEME byl součástí služeb Sociálně právní agentury (dále jen SPA), občanského sdružení WHITE LIGHT  I., které je nestátní neziskovou organizací poskytující služby