Je řada odborných definicí závislosti. My vám ale v této rubrice chceme nabídnout to, jak svoji závislost vnímají klienti, kteří nastupují do programy léčby závislosti v terapeutické komunitě. Při nástupu zpracovávají tzv. vstupní otázky, v nichž se jich mimo jiné ptáme, co si představujete pod pojmem závislost? Jejich odpovědi, naleznete níže. Klienty kvůli ochraně jejich soukromí uvádíme iniciálou jejich křestního jména, za závorkou uvádíme jejich věk.

Pro mně je to touha mít drogu, spíš ten pocit, že mě má každý rád. Útěk před problémy.“  (M/24)

„Schovávání se před sebou samým, neřešení problémů, hledání výmluv, svalování viny na všechny a na všechno ostatní kromě sebe.“ (I/26)

Člověk bez drogy nemůže být, potřebuje ji častěji a častěji, neumí a nechce ji odmítnout.“ (M/21)

„Stav, který nedokážu sama ovládat, může být na čemkoli, nejen na drogách. A pro to, abych tu věc měla, dokážu udělat cokoli.“  (Š/19)

Člověk není schopný odříct si drogu, když mu ji někdo nabízí. Sám vyhledává v okolí lidi, s tím spojené, vařiče, dealery a koupí si vždy, když to sám uzná za vhodný.“ (M/27)

„Nemoc, se kterou budu bojovat po celý život, dokud se za mnou nezavře rakev.“ (D/28)

 „Něco, co člověk potřebuje v určitých dávkách a intervalech bez ohledu na to, zda mu to přináší něco dobrého nebo zlého.“ (T/24)

„Ztráta svobody. Strach chovat se po svým a dělat to, co chci. Ztráta času, kterej bych využil ke zlepšení svýho života. Podřízenost.“ (T/34)

Něco“, co člověka vlastně omezuje a brání mu bez toho normálně fungovat. Něco, co potřebuje. Ať už je to závislost dobrá nebo špatná. Závislost má podle mně schopnost ovládat člověka a ne, aby člověk ovládal ji.“ (M/19)

„Silná touha po určité látce nebo věci. Dělat úplně vše, abych měla svoji látku „heroin“, zhoršení sebeovládání, zanedbávání sebe sama a okolí, rodiny, povinností.“ (D/30)

Závislost se pro mně rovná asi nesvobodě, stereotypu, slabé vůli a prakticky vzato se může týkat kohokoliv a čehokoliv. Je to zlo. Ale někomu pomáhá. Záleží na úhlu pohledu.“ (T/19)

„Něco, co mně přes všechny logické argumenty a důvody, proč si nedat, tlačí k opaku.“ (P/31)

Nějaké vnitřní nutkání, pocit ulevit si drogou, přivlastnění si a zautomatizování braní, kdy stav bez drogy pro mně není normální a nutí mně si drogu sehnat.“ (B/19)

„Druhou realitu, kterou zvládám a nikdo mně nesoudí za to, jakej jsem nebo kdo jsem. Anebo to jen neslyším a nevidím, což je pro mně přijatelnější.“ (R/27)