O terénních programech, které aktivně vyhledávají uživatele návykových látek, kteří mají z různých důvodů tendenci se skrývat, tj. nevyhledávat odborné služby, koluje řada mýtů a zkreslených představ. Asi nejčastější je ta, že bezplatná výměna injekčního materiálu podporuje uživatele drog v jejich injekčním užívání, protože jim vlastně usnadňuje jejich „závislostní“ životní styl.

Terénní programy ale prostřednictvím bezplatné výměny injekčních stříkaček a jehel navazují s nedůvěřivými injekčními uživateli drog kontakt, postupně s nimi budují vzájemnou důvěru a motivují je k tomu, aby neodhazovali použité injekční nářadí na veřejných místech a neohrožovali tím veřejné zdraví a snaží se je motivovat i ke změně jejich životního stylu. Konečným cílem této změny je např. léčba závislého chování nebo přinejmenším ne tolik rizikové vzorce užívání drog.

Pracovníci terénních programů tedy „jen“ nevyměňují svým klientům injekční stříkačky, ale i sbírají odhozené injekční stříkačky v místech, kde se injekční uživatelé drog setkávají. Jak fungují terénní programy v praxi, ukazuje přiložené video.

http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/protidrogova-prevence/