V roce 2018 jsme obdrželi dotaci ve výši 50 483 Kč na provoz KC WHITE LIGHT I Teplice od Nadace ČEZ. Tato podpora byla poskytnuta v rámci akce nadace s názvem „Oranžové kolo“, kdy se do pomoci potřebným zapojuje veřejnost formou jízdy na kole. Vše se odehrálo na Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích v roce 2018, kde v rámci programu slavností byl veřejně předán šek s uvedenou částkou náměstkem primátora p. Hamzou. Finance byly beze zbytku použity na náklady spojené s provozem zařízení KC WHITE LIGHT Teplice.