Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010403
Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I
je spolufinancován Evropskou unií.

Díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu – Evropského fondu pro regionální rozvoj EU a MMR ČR jsme zahájili realizaci projektu ROZVOJ SLUŽEB TERAPEUTICKÉ KOMUNITY WHITE LIGHT I.

Cílem projektu je zlepšit sociálně materiální zázemí služby a bezpečí pro její klienty prostřednictvím realizace těchto aktivit:

  1. rekonstrukce elektroinstalace a zdí v 1. patře obytné budovy,
  2. obnovy a doplnění vybavení domu a pracovní terapie,
  3. výstavby nové čističky odpadních vod a
  4. dílčích stavebních úprav areálu zařízení (výstavba chodníků, pochozů před budovami a krytého parkoviště).