Program Rekvalifikace RE- STARTUJEME byl součástí služeb Sociálně právní agentury (dále jen SPA), občanského sdružení WHITE LIGHT  I., které je nestátní neziskovou organizací poskytující služby v oblasti  prevence, léčby a resocializace drogově závislých  mladých lidí a mladých lidí v tíživé životní a sociální situaci.

Občanské sdružení WHITE LIGHT I., poskytuje službu sociální rehabilitace s názvem program Rekvalifikace RE- STARTUJEME dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb.

Tato sociální služba je poskytována v provozovně poskytovatele na adrese : Sociálně právní agentura, Ústí nad Labem –  Krásné Březno, Drážďanská ulice číslo popisné 106, PSČ 400 07.

                        Struktura programu Rekvalifikace RE-STARTUJEME

                      – Kontakt s klientem – informativní pohovor

                      – Vstupní pohovor

                      – Dohoda o účasti v projektu ESF „Rekvalifikace RE-STARTUJEME“ 

  • Sociální poradenství
  • Pracovní poradenství
  • Dluhové poradenství
  • Vzdělávací aktivity
  • Rekvalifikační program
  • Motivační program

 

E- mail: rekvalifikace@wl1.cz