Velká voda, která se prohnala po Labi, zasáhla náš chráněný byt pro klienty doléčovacího centra, který je umístěn v přízemí budovy, v níž centrum sídlí. A to přesto, že při povodni v roce 2002 voda až do těchto míst nedosáhla. Klienti spolu s pracovníkem doléčovacího centra ještě v pondělí vyklidili cennější zařízení bytu (ledničku, pračku apod.) a pak byli evakuováni. Silniční spojení z centra Ústí n. L. bylo záhy znemožněno stoupající vodou. Když voda v Labi kulminovala, zatopila chráněný byt do výše těsně pod okny bytu (viz obr). Takže zbylé vybavení bytu – postele, židle a další nábytek či přímotopy – bude zničené. Do Vaňova se zatím nedá dostat jinak, než vlakem. Byt bude nejméně 1 měsíc nepoužitelný, takže budeme muset hledat pro klienty náhradní ubytování. Vzhledem ke zničení vybavení bytu uvítáme jak materiální (např. postele, židle, stoly apod.), tak případnou finanční pomoc na obnovu bytu. Případné finanční dary posílejte na č.ú. 885582369/0800. Děkujeme.