„Výročka“ 2019 klepe na dveře

21 hodinami ago

Výroční komunita absolventů a přátel Terapeutické komunity WHITE LIGHT I v Mukařově (okres Litoměřice) se uskuteční jako tradičně první sobotu

Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I

1 měsícem ago

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010403 Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I je spolufinancován Evropskou unií. Díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu

Výroční zpráva 2018

2 měsíci ago

zde si můžete stáhnout naši výroční zprávu za rok 2018.

Návštěvní dny v terapeutické komunitě

12 měsíci ago

budou v období následujících měsíců v r. 2019 v těchto termínech: –

Studijní návštěva z Filipín

12 měsíci ago

V pátek 17. 8. 2018 nás v sídle naší organizace v Ústí nad Labem navštívila

Cena Rektora UK pro naši mladou kolegyni

1 rokem ago

Naše mladá kolegyně Bc. Anna Radimecká z Centra primární prevence v Ústí

Bazén v komunitě

1 rokem ago

Pokrok ani horko nezastavíš. Protože ta letošní vedra jsou u nás v

Akce nadace s názvem „Oranžové kolo“

1 rokem ago

V roce 2018 jsme obdrželi dotaci ve výši 50 483 Kč na provoz KC

Zásady ochrany osobních údajů

1 rokem ago

Informace pro zájemce o službu, pro naše klienty a členy jejich rodin WHITE LIGHT I, z.ú. je v souladu se zákonem