Závislost očima klientů (D/30)

9 roky ago

"Silná touha po určité látce nebo věci. Dělat úplně vše, abych měla svoji látku „heroin“, zhoršení sebeovládání, zanedbávání sebe sama a okolí, rodiny, povinností." (D/30)

Závislost očima klientů (T/19)

9 roky ago

"Závislost se pro mně rovná asi nesvobodě, stereotypu, slabé vůli a prakticky vzato se může týkat kohokoliv

Závislost očima klientů (P/31)

9 roky ago

"Něco, co mně přes všechny logické argumenty a důvody, proč si nedat, tlačí k opaku." (P/31)

Závislost očima klientů (B/19)

9 roky ago

"Nějaké vnitřní nutkání, pocit ulevit si drogou, přivlastnění si a zautomatizování braní, kdy stav bez drogy pro mně není normální a nutí mně si drogu sehnat." (B/19)