Naše mladá kolegyně Bc. Anna Radimecká z Centra primární prevence v Ústí n.L. obdržela dne 18. 4. 2018 Cenu Rektora Univerzity Karlovy v Praze za nejlepší studijní výsledky mezi studenty Bc. oborů na všech lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze. Cenu obdržela z rukou Prorektorky ve Vlasteneckém sále v Karolinu jako vůbec první studentka studijního oboru adiktologie, v němž pokračuje formou magisterského studia.

BLAHOPŘEJEME:-)

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/cs_CZ/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Zveřejnil(a) Univerzita Karlova dne Středa 18. duben 2018