V této rubrice vám nabízíme reflexe rodičů našich klientů týkající se jejich zkušeností s naší prací s jejich dětmi – našimi klienty. Prezentované řádky jsme vybrali z hodnotících formulářů z tzv. rodičovských víkendů, na nichž terapeuticky pracujeme nejen s klienty, ale i s rodiči a/nebo z e-mailů. Pro ochranu soukromí rodičů našich klientů uvádíme jimi napsané řádky pod kódy (m – matka, t – táta).

Děkujeme vám za otevřená srdce a porozumění. Mnoho úspěchů v této náročné práci.“ m1

„Zjistila jsem, že komunita mému synovi hodně pomáhá, uvědomila jsem si, že bych měla se synem více spolupracovat, protože dříve to s ním nešlo.“ m2

„Jsme vděční za vedení našeho syna v léčbě a skládáme vám všem terapeutům velké poděkování.“ m + t

Vidím, že syn dělá pokroky, mám z něho opravdu radost. Naučil se pracovat sám na sobě, starat se o sebe, začal si plánovat budoucnost. Chci vám tímto poděkovat za práci, kterou děláte.“ m3

„Děláte s těma děckama velké pokroky, děkuji.“ m4

Moc dobrá práce týmu, děkuji.“ m5

„Přejeme všem pracovníkům TK pěkné a klidné vánoce, v Novém roce hodně osobních i pracovních úspěchů. A velké díky, že se tak věnujete našim dětem a pomáháte jim.“ m6 + t6

„Děkuju, že jste měli s naší dcerou takovou trpělivost a že tu žijete jako velká rodina.“ m7