V pátek 17. 8. 2018 nás v sídle naší organizace v Ústí nad Labem navštívila – v rámci své studijní cesty po České republice – skupina 15 pracovníků z oboru prevence a léčby závislostí z Filipín. Doprovázela je Helena Fialová ze středočeské organizace Magdalena, o.p.s., která měla jejich studijní cestu na starosti a domluvila mj. i setkání u nás.

Kolegové z Filipín u nás strávili cca 3 odpolední hodiny, během nichž jsme jim představili všechny námi poskytované služby pro lidi ohrožené závislostmi a/nebo se závislostmi a diskutovali o nich. Kladli nám řadu dotazů a zajímali se o všechny typy služeb, zejména pak o primární prevenci a o léčbu lidí se závislostmi – ambulantní i pobytovou v terapeutické komunitě. Navzdory panujícímu vedru byla diskuse velmi živá, naši hosté byli velmi bezprostřední. Bohužel jsme neměli čas probrat i aktuální situaci a protidrogovou politiku současných Filipín. Ze závěrečné reflexe nicméně vyplynulo, že filipínské kolegy námi prezentované zkušenosti zaujaly, označili je za velmi inspirativní pro ně i pro jejich zemi. Tak uvidíme.

Společné foto na závěr