Závislost očima klientů (D/28)

14 roky ago

"Nemoc, se kterou budu bojovat po celý život, dokud se za mnou nezavře rakev." (D/28)

Závislost očima klientů (T/24)

14 roky ago

"Něco, co člověk potřebuje v určitých dávkách a intervalech bez ohledu na to, zda mu to přináší něco dobrého nebo zlého." (T/24)

Závislost očima klientů (T/34)

14 roky ago

"Ztráta svobody. Strach chovat se po svým a dělat to, co chci. Ztráta času, kterej bych využil ke zlepšení svýho života. Podřízenost." (T/34)

Závislost očima klientů (M/19)

14 roky ago

„Něco“, co člověka vlastně omezuje a brání mu bez toho normálně fungovat. Něco, co potřebuje. Ať už je to závislost dobrá nebo