PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. převzal ve čtvrtek 25. 11. 2010 v kině Ponrepo v Praze prestižní ocenění za významný přínos v oboru adiktologie na území dnešní ČR. Kandidáty na Cenu adiktologie může neanonymně nominovat veřejnost. O udělení ceny rozhoduje Rada Ceny adiktologie, kterou tvoří více než třicet zástupců z oblastí léčby a prevence závislostí nebo snižování škod spojených s užíváním návkových látek, ze zástupců koordinace drogové politiky a z výzkumných pracovníků v oboru adiktologie.
Proces výběru kandidátů, volbu laureáta a předání ceny organizačně zajišťuje Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Symbolem Ceny adiktologie je 40 cm vysoká kovová soška „Hlavovzhůra“ z dílny známého českého sochaře a pedagoga Prof. Kurta Gebauera, kterou Josef Radimecký obdržel.

Cena je udělována od roku 2006 a jejími laureáty dosud jsou:

2006 – Doc. MUDr. Jaroslav Skála,

2007 – PhDr. Luděk Kubička, CSc.,
2008 – MUDr. Karel Hampl, CSc.
2009 – MUDr. Pavel Bém