Výroční zpráva 2020

2 měsíci před

Příjem klientů

3 měsíci před

Cena za služby Terapeutická komunita

4 měsíci před

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za

Rozhovor (nejen) o léčbě v terapeutické komunitě

9 měsíci před

Dne 15. 10. 2020 vyšel v Deníku rozhovor s vedoucím terapeutické komunity

Reportáž z terapeutické komunity

11 měsíci před

Dne 19. 8. 2020 vyšla v Deníku reportáž z naší terapeutické komunity,

Výroční zpráva 2019

1 rokem před

 

Tým

1 rokem před

Terapeutický tým je multioborový, pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Tým pracuje ve složení Josef Radimecký, Martin Zahálka, Pavel Hrbáč, Ivana Radimecká, Lenka Mikšovská, Martin Zim, Jakub Solčány, Radana Mixová, Slávek Kukeňe, Maruška Kukeňová. 

1 2 3 4