Cena za služby Terapeutická komunita

1 měsícem ago

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za 1 den a 4.500,- Kč za 1 měsíc

Rozhovor (nejen) o léčbě v terapeutické komunitě

6 měsíci ago

Dne 15. 10. 2020 vyšel v Deníku rozhovor s vedoucím terapeutické komunity WHITE LIGHT I v Mukařově (okr. Litoměřice), který

Reportáž z terapeutické komunity

8 měsíci ago

Dne 19. 8. 2020 vyšla v Deníku reportáž z naší terapeutické komunity,

Výroční zpráva 2019

10 měsíci ago

 

Tým

10 měsíci ago

Terapeutický tým je multioborový, pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Tým pracuje ve složení Josef Radimecký, Martin Zahálka, Pavel Hrbáč, Ivana Radimecká, Lenka Mikšovská, Martin Zim, Jakub Solčány, Radana Mixová, Slávek Kukeňe, Maruška Kukeňová. 

Rozcestník telefonních čísel

10 měsíci ago

Nechcete ztrácet čas voláním na nesprávná telefonní čísla? Pro snazší orientaci vám

Dopisy rodičů

11 měsíci ago

V této rubrice vám nabízíme reflexe rodičů našich klientů týkající se jejich

Náš preventivní program byl oceněn

1 rokem ago

V rámci Národních dnů prevence ocenilo Ministerstvo vnitra ČR v Brně nejlepší

Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence

2 roky ago

Projekt: Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010285, prioritní osa OPZ datum zahájení realizace

Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I

2 roky ago

Projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010403 Rozvoj služeb terapeutické komunity WHITE LIGHT I je spolufinancován Evropskou unií. Díky finanční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu

1 2 3 4