Právě jste zde: Kontaktní centrum Teplice Poslání a cíle

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Poslání a cíle KC TP WL I.

Email Tisk PDF

Posláním Kontaktního centra WHITE LIGHT I. Teplice je poskytovat uživatelům návykových látek a osobám jim blízkým kvalitní a státem certifikované odborné služby , které přispívají k jejich sociálnímu začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých důsledků vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví.

Hlavním cílem práce kontaktního centra je snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jejich jednotlivé uživatele a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví – zejména pro místní komunitu. Dalšími cíli je motivovat sociálně vyloučené a znevýhodněné osoby k dosahování změn v jejich rizikovém chování, které ovlivňuje jejich celkové zdraví – tělesné i duševní a kvalitu jejich života ve společnosti, ať již při snížení užívání drog, ovlivňování způsobu jejich užívání anebo při cílené trvalé abstinenci. Důležitými cíli ve vztahu k ochraně veřejného zdraví jsou bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu, předcházení výskytu hepatitid (žloutenek) a HIV/AIDS, snižování úmrtnosti uživatelů drog a ovlivňování jejich životního stylu.