Právě jste zde: Kontaktní centrum Teplice

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Poslání a cíle NP WL I.

Email Tisk PDF

Posláním programu Následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením je podpořit klienta v obtížné životní situaci, ve které se ocitl skrze svou drogovou kariéru. Pomoci abstinujícímu navracejícímu se do „normálního světa“ vytvářet podmínky pro udržení abstinence a motivovat ho k převzetí zodpovědnosti za svůj život. Cíle

Hlavním cílem programu
„Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ je udržení abstinence u klienta, získání návyků pro samostatný život, zapojení klienta do pracovního procesu, získání bytového zázemí a nových bezdrogových sociálních kontaktů.