Poskytované služby EUREK

9 roky ago

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Důraz klademe na pomoc, podporu a poradenství klientům na základě jejich individuálně zjišťovaných potřeb ve formě individuální práce s klientem. V rámci sociálního poradenství řešíme

EU – Rekvalifikace

9 roky ago

Program Rekvalifikace RE- STARTUJEME byl součástí služeb Sociálně právní agentury (dále jen SPA), občanského sdružení WHITE LIGHT  I., které je nestátní neziskovou organizací poskytující služby