Právě jste zde: Home

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

WL1

Hrachovrh - pracovník sdružení WHITE LIGHT I za rok 2011

Hrachovrh - cena pro pracovníka roku 2011Koncem roku mohli všichni pracovníci sdružení nominovat své kolegy, kteří se v roce 2011 podle jejich názoru zasloužili o rozvoj a/nebo dobré jméno sdružení a jím poskytovaných adiktologických a sociálních služeb. V anonymním procesu byli nominováni tři pracovníci: Bc. Richard Hnízdil za aktivní práci při správě webu sdružení, Mgr. Kamila Kubelková-Rychlá za řízení evropských projektů a orientaci v "šíleném" zákoně o sociálních službách a Mgr. Ivana Radimecká "za to, že je".

Po nominaci následovalo hlasování, do něhož se zapojilo 17 z 22 pracovníků sdružení. V něm zvítězila ředitelka sdružení Mgr. Ivana Radimecká před Mgr. Kamilou Kubelkovou-Rychlou a Bc. Richardem Hnízdilem. Ale už jenom skutečnost, že tito tři pracovníci byli nominováni, svědčí o tom, že jejich kolegyně a kolegové jsou si vědomi jejich přínosu pro činnost celé organizace a za to jim patří poděkování. Výsledky ankety byly vyhlášeny na vánočním večírku WHITE LIGHT I, který se uskutečnil 20. prosince 2011. Na něm mj. proběhlo stručné bilancování loňského roku - pro služby sdružení ve vztahu k práci s klienty úspěšného, v jejich financování opět o něco horšího, než v předešlém roce.

Pro ilustraci, v roce 2008 jsme poskytli služby 1.395 lidem, v r. 2009 již 1.607 a v r. 2010 celkem 1869 lidem, přičemž jsme byli v důsledku pokračujícího snižování dotací na naši činnost nuceni snižovat počty pracovníků v jednotlivých službách. V roce 2011 od nás odešly 4 kolegyně na mateřskou dovolenou a 4 kolegové ukončili pracovní poměr. Místo nich jsme mohli přijmou jen 2 pracovnice a jednoho kolegu na 0,5 úvazku. Přesto trend nárůstu poptávky po námi poskytovaných službách byl patrný i v r. 2011, byť ještě nemáme uzavřené statistiky. Ale je jisté, že kapacity našich služeb nemůžeme bez odpovídající finanční podpory "nafukovat" do nekonečna.

Vítězka ankety Postava WL I obdrží keramickou sochu "Hrachovrha" z autorské dílny našeho kolegy Bc. Pavla Hrbáče (viz obrázek dosud nevypálené sošky). Hrachovrh má znázorňovat jeden z typických rysů práce nás, pracovníků v tzv. pomáhajících profesích. A sice to, že naše snaha pomáhat lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích, je někdy "házením hrachu na zeď" nebo chcete-li sisyfovským úsilím. Za to, že to přesto nevzdávají, patří poděkování všem pracovníkům sdružení WHITE LIGHT I, nejenom vítězce ankety a nominovaným kolegům. Současně nám všem přejeme dobrý nejenom ten nadcházející rok, byť nám hrozí další propad ve financování našich služeb. Děkujeme proto také všem, kdo nás a naši práci v loňském roce podpořili finančním nebo věcným darem či radou nebo jinou formou pomoci.

Rozloučení s prezidentem Václavem Havlem

thx_pane_prezidente

Info z terapeutické komunity 2011-2012

TERMÍNY PRO RODIČE

Návštěvy klientů v komunitě v následujícím období do konce roku 2011 jsou v těchto termínech: exclamation-point
17. prosince od 13,00 hod., kdy proběhne společné setkání rodičů na tzv. rodičovské skupině, návstěvy jsou potom od 14,00 do 18,00 hod.
25. prosince jsou mimořádné vánoční návštěvy od 10,00 - 18,00 hod.
Všem rodičům i dalším členům rodin našich klientů přejeme klidné a příjemné vánoční svátky.
V lednu 2012 budou návštěvy v sobotu 21. 1. 2012, od 13,00 - 14,00 hod. tzv. rodičovská skupina, od 14,00 - 18,00 hod. návštěvy.  

Rodičovské víkendy - společná pracovní setkání klientů, členů jejich rodin a pracovníků komunity se v 1. pololetí roku 2012 uskuteční v termínech:

  • 24. - 26. února 2012 v rekreačním zařízení Zdravotník v Horní Vysoké (okr. Litoměřice);
  • 15. - 17. června 2012 v rekreačním zařízení Tornův Mlýn.

Příjezd do komunity před rodičovským víkendem je vždy v pátek do 17,00 hod., následuje společný odjezd do nedalekého rekreačního zařízení, ubytování, večeře a úvodní večerní setkání. Setkání končí v neděli obědem kolem 13,00 hod. Všechny rodiče a další členy rodin našich klientů srdečně zveme a těšíme se na viděnou.

celkem